Κατασκευή Βιομηχανικού Μεταλλικού Κτιρίου.

Συνολικό Εμβαδό: 2250τ.μ.
Θέση: Ντούσκα, Μαρτίνο