Κατασκευή Εργοστασίου Κατασκευής Σωμάτων Θέρμανσης.

Συνολικό Εμβαδό: 2.600τ.μ.

Θέση: Τανάγρα