Βιομηχανοποίηση & Ανέγερση Μεταλλικής Κατασκευής.

Συνολικό Εμβαδό: 3000τ.μ.

Θέση: Σχηματάρι, Βοιωτίας.