Βιομηχανικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές, αποθηκευτικοί χώροι, μεταλλικά κτίρια.