ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Σχεδιαστικό τμήμα

Το σχεδιαστικό μας τμήμα, είναι ο συνδετικός κρίκος των κατασκευαστικών σχεδίων με την παραγωγή της εταιρείας μας, για την κατασκευή των μεταλλικών κτιρίων και των ειδικών μεταλλικών κατασκευών τόσο του Κατασκευαστικού όσο και του Ενεργειακού τομέα. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω ενός κλειστού κυκλώματος CNC.

Το σχεδιαστικό μας τμήμα αποτελείται από έμπειρο προσωπικό (Μηχανικοί Βιομηχανικού Σχεδιασμού), χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγράμματα σχεδιασμού TEKLA STRUCTURES  & AUTOCAD.

Με την παραλαβή των αρχιτεκτονικών & στατικών σχεδίων (σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 3 – ΕΑΚ 2003), το σχεδιαστικό μας τμήμα επανασχεδιάζει το κτίριο και παραδίδει:

  • Σχέδια θεμελίωσης για την τοποθέτηση των αγκυρίων.

  • Σχέδια  βιομηχανοποίησης στην παραγωγή μέσω κλειστού κυκλώματος CNC.

  • Κατασκευαστικά σχέδια αναγνωρισμένα με φέροντα αριθμό για την ανέγερση του φέροντος οργανισμού.

Πρόκειται για το πιο σημαντικό τμήμα της εταιρείας μας διότι σε συνεργασία με την παραγωγή δίνει το τελικό αποτέλεσμα στην κατασκευή των μεταλλικών κτιρίων και των ειδικών μεταλλικών κατασκευών του εκάστοτε πελάτη…