ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Τμήμα Μεταφορών

Το τμήμα αποθήκευσης του εργοστασίου μας πραγματοποιείται σε στεγασμένους χώρους προκειμένου να μην φθείρονται από τις καιρικές συνθήκες τα υλικά αποθήκευσης.

Εκεί τοποθετούνται τα υλικά των μεταλλικών κατασκευών τα οποία είναι βιομηχανοποιημένα και βαμμένα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του εκάστοτε έργου.

Στην συνέχεια αναλαμβάνει το τμήμα διακίνησης με το οποίο μεταφέρονται τα υλικά στην περιοχή του έργου.