ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Βιογραφικό Εταιρείας

Η εταιρεία μας, ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε, δραστηριοποιείται  στην μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή Μεταλλικών κτιρίων από το 1976 ως Γεώργιος Γεωργατσώνας. Το 1997 έγινε η μετεγκατάσταση της και η μεταβολή της επωνυμίας της σε Γεωργατσώνας Α.Ε. Το εργοστάσιο και τα γραφεία της εταιρείας μας εδρεύουν στο 135 χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στη Φθιώτιδα.   Το 2010 πραγματοποιήσαμε την είσοδο μας στον Ενεργειακό τομέα με την παραγωγή και βιομηχανοποίηση Πυλώνων και Ικριωμάτων Μεταφοράς Ενέργειας καθώς και την κατασκευή Ιστών Τηλεπικοινωνίας.

Σε ιδιόκτητο οικόπεδο 40.000τ.μ. υπάρχουν στεγασμένες εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 9.000τ.μ., στις οποίες επεξεργαζόμαστε και κατασκευάζουμε με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τις μεταλλικές κατασκευές του ενεργειακού και του κατασκευαστικού τομέα.

Με την στελέχωση των έμπειρων Μηχανικών της, αλλά και με την πολυετή εμπειρία των ιδιοκτητών της, η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει την κατασκευή και ανέγερση οποιασδήποτε μορφής Μεταλλική κατασκευή που να αφορά : α) Βιομηχανικά κτιριακά συγκροτήματα, β) Πολυώροφα κτίρια Γραφείων, γ) Μεγάλους Αποθηκευτικούς χώρους – Logistic, δ) Γυμναστήρια και ειδικές εγκαταστάσεις ε) Εμπορικά Κέντρα στ) Έργα γεφυροποιίας ζ) Πυλώνες και Ικριώματα η) Ιστούς Τηλεπικοινωνιών και ειδικές μεταλλικές κατασκευές.

Επίσης διαθέτοντας μεγάλη τεχνογνωσία της μεταλλική κατασκευής, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει την βιομηχανοποίηση της Σύνθετης Συγκολλητής Μεταβλητής Διατομής παράγοντας διατομές μεταβλητού ύψους, παράλληλες διατομές, συμμετρικές διατομές τύπου Η, ασύμμετρες διατομές τύπου Η, κυβοειδής δοκούς, σταυροειδής δοκούς, κυψελοειδής δοκούς και καμπύλες δοκούς προσφέροντας οικονομικότερες λύσεις και μεγαλύτερα ανοίγματα στην κατασκευή των μεταλλικών κτιρίων και των ειδικών μεταλλικών κατασκευών.