ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Έργα σε εξέλιξη

Μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ

Κατασκευή Μεταλλικής Στέγης – Επικάλυψης και Επενδύσεων – Πλαγιοκαλύψεων και Μεταλλικών Στεγάστρων Βιομηχανικού Κτιρίου

Συνολικό εμβαδό 6347 τ.μ.

Θέση: Μαρκόπουλο

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΤΔ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, για το βιβλιοχαρτοπωλείο Αγρότης.

περιλαμβάνει : προμήθεια υλικών, βιομηχανοποίηση, βαφή, μεταφορά & ανέγερση

Θέση: Στρόβολος, Κύπρος

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
Προμήθεια υλικών, βιομηχανοποίηση, μεταφορά και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών κτιρίων για το νησί της Κω «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο»

Θέση: ΚΩΣ

P&C DEVELOPMENT SA–ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΕ
Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΦΟΥΡΝΟΥ – ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΤΙΤΑΝ, στο Καμάρι Βοιωτίας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν την Μεταλλική κατασκευή ΡΚ1-02-Roof

Θέση: Καμάρι Βοιωτίας

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»
Προμήθεια υλικών, βιομηχανοποίηση, μεταφορά και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών κτιρίων για το νησί της Λέρου.  «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο»

Θέση: Λέρος

VSLK REAL ESTATE I.K.E
ΝΕΟ ΕΞΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙ PILOTIS ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ

Elval

Τοποθέτηση πανέλων και ειδικών τεμαχίων για τις πλαγιοεπικαλύψεις των αιθουσών S1, S2, S3 & του κτιρίου του Airwash

ELVAL

Β΄ φάση των μεταλλικών κατασκευών  για το έργο Σιδηροκατασκευής Αιθουσών  νέου ελάστρου MINO, ήτοι κατασκευή αίθουσας S1 & μεταλλικής ανωδομής Airwash

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 150kV ΤΥΠΟΥ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ.

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.