ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Έργα σε εξέλιξη

ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Θέση: ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΚΟΦΙΝΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Θέση: ΑΤΤΙΚΗ

FALCON Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Θέση: ΑΤΤΙΚΗ

ΕΖΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Θέση: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

VIOPOL Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Θέση: ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

LINEA STROM
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Θέση: ΑΤΤΙΚΗ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΤΔ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Θέση: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

BLANCHE HOLDINGS
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Θέση: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Θέση: ΤΑΝΑΓΡΑ

Ικριώματα 150kV τύπου 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.