ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη EN ISO 9001:2015 σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και πραγματοποιεί ελέγχους σε όλα τα στάδια αυτής προκειμένου να βελτιώνει την κατασκευή των μεταλλικών κτιρίων και των ειδικών μεταλλικών κατασκευών που βιομηχανοποιεί.

Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου το οποίο αποτελείται από πιστοποιημένο προσωπικό και με την χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων πραγματοποιεί του ακόλουθους ελέγχους:

  • Υπέρηχους (ultrasonic testing) level II κατά SNT – TC – 1A (1996).
  • Οπτικό έλεγχο (visual testing) level II κατά ASNT.
  • Μαγνητικά σωματίδια (magnetic testing) level II κατά ASNT.